FÖLDÖNKÍVÜLI
KAPCSOLATOK

AZ ÁDÁMI FAJ

 

 

Még az események elején, különös módon kaptam egy információcsomagot a tudatomba, amiben nagyon sok furcsa dolog volt összezsúfolva. Ezeket nekem kellett kibontanom és feldolgoznom. Éreztem, hogy tudatilag valami van bennem és azt is tudtam, hogy kezdenem kell vele valamit. Ez nagyon különös érzés volt és a mindennapos gondolataim során sokszor ütköztem bele legbelül. Lassan próbáltam terelgetni ezt, belső képként talán úgy megfogalmazhatóan, mint egy „masszaként” jelenlévő valamit és akkor a zavarosból rövid és tömör közlések alakultak ki.
Nagy valószínűséggel azért volt szükség rájuk, hogy idővel fel tudjak dolgozni olyan eseményeket is, amiket belső képek nélkül, emlékek hiányában nem tudtam volna mihez hasonlítani, hiszen csak olyan dolgokról tudunk beszélni, amik valamilyen szinten, az ismeretünk részét képezik.
A legelső ilyen módon kialakult furcsa információ vallási jellegű volt, amit úgy gondolok, hogy az egyik első és vallási jellegű kérdésem miatt lehetett, amikor annak idején egy alkalommal megkérdeztem a földönkívülieket egy eltérítés közben, hogy hisznek-e Istenben…
Az információcsomagból kialakult első konkrétumot igyekeztem most úgy megfogalmazni, hogy ne bántson meg hívőket, hiszen amiket ezen a téren tapasztaltam, nagyon sok forrásból táplálkoztak és olyan lényegi pillanatai is voltak, amit nem köthetünk a földi viszonylatban semmihez. Amikor viszont a vallási témákban elkezdtem utána olvasni a hozzá kapcsolódó és idevonatkozó információkat keresve, akkor egy új világ nyílt ki előttem…

 

A közlés tömören ez volt:
„Vannak idegen, az emberi fajhoz tartozó lények, akik közös forrásból származnak. A Teremtő képviselője több humanoid fajnál már jelen volt fizikai valójában is de sok helyen még nem járt. Ő lesz az, aki elviszi a földet Isten országába és az összes emberi faj bolygója egy naprendszerben lesz megtalálható.”

 

Igyekeztem a Biblia segítségével alaposan feldolgozni a témát. Olvashatunk benne Ádám fiairól (Mózes I. 4.-5.)… és hogy mi földi emberek a Séth nevű fiától származunk, de Isten pl. Séth leszármazottai közül is elvitt magával (Mózes I. 5.24. „És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten magához vevé.”)…, de azt hogy hova vitte magával, már nem írja le. Ahogyan Káin kivételével, Ádám többi fiának a leszármazottairól sem tesz említést.

 

A Biblia megemlítést tesz 12 kapuról, mint 12 gyöngyről (Jelenések könyve 21.21. „A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.”)…, új földről és új égről (Ésaiás könyve 66.22. „Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképen megáll a ti magvatok és nevetek;”), (Jelenések könyve 21.1. „ Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.”) … valamint olvashatunk még Jézus illetékességéről is (Jelenések könyve 21. 27. „És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.”)…

 

Madártávlat Isten országáról (a naprendszerről): (Jelenések könyve 21.9.-10.-11. „9. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből. 11. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz;”) …

 

 

 

 

A naprendszer - Az új világ

 

 

 

Nem vagyok se templomba, se gyülekezetbe túl gyakran járó ember, de hiszek Istenben.
A témával kapcsolatban megkérdeztem olyan vallásos embereket is akiket tisztelek ezen a téren, hogy mi a véleményük ezekről a kialakult információkról. Az általam megkérdezettek szerint az ilyen vallási témájú kijelentéseket akár démonok is sugallhatják, hogy félrevezessenek, megingassanak, bizonyos részigazságok hozzárendelésével. Szerintük földönkívüliek lehetnek, de még az ember előtti időkből. Vigyázni kell, hogy amikor majd Isten országába érek, nehogy meglepődjek, hogy nem is úgy van, mint ahogy az információkból következtetni lehet… Ilyenkor mindig meg kell kérdezni tőlük, hogy Isten nevében, annak a szavait mondják-e?
A földönkívüliek megkérdezését annak idején elmulasztottam, de a saját véleményem szerint az ilyen jellegű információ azért mégiscsak megerősíthet Istenhitben és integrálhatja a földönkívüli, de az emberi fajhoz tartozó civilizációkat a rendszerünkbe. Ami persze nem azt jelenti, hogy rajtuk kívül más formában megnyilvánuló földönkívüli lények nem létezhetnek, hiszen a Teremtő akaratát nem ismerhetjük…
Különböző forrásokból sok információt lehet megtudni a hibridekről is. Azokról, akik a földönkívüli és földi egyedek közös gyermekeiként jöttek a világra. Ők talán tényleg egy lépés lehet a humanoid faj kiinduló genetikai felépítése felé, a tökéletes emberi faj felé.
Ha a fajunk valóban szét van szórva az Univerzumban, (amiben miért is kételkednék, hiszen olyan körülmények között kaptam az információt, ami inkább az elfogadására sarkall,) akkor a földi emberi civilizáció, egyfajta nemesedés lehet itt nálunk, ami ráadásul az itt eltöltött hosszú idő alatt tovább alakult különböző felépítésű (haj, szem, bőr, testalkat) emberekké.
Ugyanilyen nemesedés lehet több humanoid földönkívüli civilizáció is, akik ott helyben a helyi körülményeikhez alkalmazkodva ugyancsak különböző felépítésűvé alakulhattak. A külsőségekben lévő eltérés ellenére viszont ugyanahhoz a fajhoz tartozhatnak. Élhetnek akár a föld alatt, vízben, szárazföldön, vagy a levegőben. Lehet, hogy az első ember nem is úgy nézett ki, mint mi földi emberek és nem is úgy mint más humanoid felépítésű civilizációk képviselői.
A genetika egyik nagyszerűsége viszont, ha egymás között szabadon szaporodik egy faj, ami ugyan a különböző formák sokaságát öltheti, de idővel mégis a kiinduló alapfaj jön létre.
Tehát a 12 bolygó különböző felépítésű, de ugyanahhoz a fajhoz tartozó civilizációi genetikai egyesülése visszavezethet az eredeti genetikai alaphoz.

 

Isten országa nem eljöhet, hanem egy szép napon csatlakozunk hozzá és talán tényleg egy naprendszerben lesz megtalálható minden humanoid civilizáció bolygója. Ehhez azonban valószínűleg nem kell majd vontatókötéllel elhúzni odáig a földet, hanem csak egy térkapun át kell küldeni az új világba.

 

 

 

föld térkapuval

 

Valahogy így...

 

 

 

Valószínűleg ennek az eseménysorozatnak a bekövetkezéséig emberi léptékkel számolva nagyon sokat kell majd a gondolkodásmódunkban fejlődnünk. A technológiánknak minden bizonnyal ehhez semmi köze sem lesz, de szemetet és mérget nagy valószínűséggel oda nem vihetünk magunkkal.
Talán előtte valamilyen módon, tényleg ki kell takarítani itt a földön is. Addig, ha a körülmények is úgy engedik, az idők során akár hivatalos megerősítést is kaphatunk az emberi fajhoz tartozó földönkívüliek és Isten létére, kapcsolatára…

 

2007. január

 

Kiegészítés:

 

(Márk 13:32-35). Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

 

 

www.000webhost.com